Spotkanie z Ministrem Kultury w sprawie Muzeum Techniki

dodano: Sobota, 01/07/2017 08:23


Gościem specjalnym obradującej 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT Rady Krajowej FSNT-NOT był prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gościem specjalnym obradującej 28 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT Rady Krajowej FSNT-NOT był prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występując przed delegatami najwyższej władzy ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, Pan Premier złożył ważne oświadczenie w sprawie dalszych losów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP).

Pan Premier z zadowoleniem przyjął deklarację FSNT-NOT o przekazaniu zbiorów MTiP
do powoływanego Narodowego Muzeum Techniki. Zadeklarował, że decydując
o utworzeniu nowej placówki państwo będzie działało na rzecz rozwiązania problemu zadłużenia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, które powstało w wyniku prowadzenia go bez dotacji od stycznia 2016 r.
Zapewnił też delegatów do Rady Krajowej FSNT-NOT, że przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zostaną zaproszeni do ciał doradczych Narodowego Muzeum Techniki.
Premier pogratulował także wszystkim członkom Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT zaangażowania i działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Jak sam przyznał, ma własne doświadczenia z działalności w Polskim Towarzystwie Socjologicznym i wie jak ważna jest to aktywność, jak cenna obywatelsko oraz z jakimi problemami się w tej pracy społecznej spotyka.

dodano: Sobota, 01/07/2017 08:23 przez: Paulina Orłowska
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 03/07/2017 08:36