Powołanie Dyrektora Narodowego Muzeum Techniki

dodano: Środa, 26/07/2017 22:25


Zgodnie z oświadczeniem złożonym 28 czerwca br. przed Radą Krajową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, wicepremier prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie Piotrowi Mademu.

Akt powołania - w uzgodnieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent m. st. Warszawy - został wręczony dotychczasowemu dyrektorowi likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 20 lipca 2017 r. w siedzibie MKiDN. 

Powierzenie obowiązków dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie – utworzonego na mocy umowy podpisanej 9 czerwca 2017 r. między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Miastem Stołecznym Warszawą - jest kolejnym ważnym etapem przejmowania misji i zadań likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Nowa instytucja będzie je realizować w dotychczasowej siedzibie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Dyrektor podejmie z FSNT-NOT rozmowy o zasadach przekazania zbiorów likwidowanego Muzeum do Narodowego Muzeum Techniki oraz nabycia od NOT innego mienia tej organizacji, które konieczne będzie do funkcjonowania utworzonego 9 czerwca Muzeum.

Informacja na stronie:
https://enot.pl/aktualnosci/item/1057-powolanie-dyrektora-narodowego-muzeum-techniki

dodano: Środa, 26/07/2017 22:25 przez: Paulina Orłowska
ostatnia aktualizacja: Środa, 26/07/2017 22:27