Punkt odnowy/renowacji mebli

dodano: Poniedziałek, 04/12/2017 08:17


Laureat Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje projekt związany z przekazywaniem odnowionych mebli osobom potrzebującym

Pozyskane od firm, instytucji oraz osób prywatnych meble są odnawiane przez pracowników Spółdzielni. Jednym z celów projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem m.in. osób z niepełnosprawnością i długotrwale bezrobotnych. 


Osoby uczestniczące w procesie aktywizacji zawodowej przeszły szkolenie wraz z zajęciami praktycznymi z renowacji mebli. Potrzeby osób wymagających wsparcia w zakresie wyposażenia mieszkań w podstawowe meble są diagnozowane przez pracowników socjalnych Centrów Pracy Społecznej MOPR w Gdańsku wraz z opiekunami środowiskowymi i pracownikami Spółdzielni. Celem realizacji niniejszego projektu oprócz opisanej wyżej aktywizacji zawodowej jest poprawa jakości życia osób objętych wsparciem i pomocą Ośrodka.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej
bądź pod numerem telefonu 58 341-33-78.dodano: Poniedziałek, 04/12/2017 08:17 przez: Paulina Orłowska
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 04/12/2017 08:26


Galeria