Bez granic 2.0 - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób

dodano: Czwartek, 11/07/2019 14:08


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre realizuje projekt pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej).

GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, opolskie lub pomorskie które:
 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczą się,
 • nie szkolą się. 
Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają:
 • Osoby z niepełnosprawnością (tj . posiadających orzecznictwo z ZUS lub zaświadczenie lekarskie)
 • Osoby do 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 6 m-cy;
 • Osoby powyżej 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy;
 • Osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym;
 • Osoby, które opuściły pieczę zastępczą, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl  (w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w biurze.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE
I. Przygotowanie do mobilności – realizowane w Polsce, trwa ok. 2-3 miesiące i obejmuje:
1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
2. Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu: 
a) Warsztat integracyjny (6 godzin),
b) Kurs rozwoju osobistego (30 godzin) – cykl warsztatów: radzenie sobie ze stresem; komunikacja i asertywność; praca w grupach; role grupowe; poczucie własnej wartości i samoocena; zarządzanie budżetem prywatnym.
c) Indywidualne konsultacje z mentorem.
3. Przygotowanie językowe – kurs języka angielskiego (100 godzin); 
4. Przygotowanie kulturowe – zapoznanie się z kulturą Irlandii (12 godzin).
5. Wideo rozmowa z mentorem ponadnarodowym – mająca na celu dobór praktyki.

Zapewniamy:
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Stypendium szkoleniowe za udział w warsztatach oraz kursie języka angielskiego w ramach przygotowania do mobilności,
 • Serwis kawowy i obiad.
II. Mobilność ponadnarodowa – wyjazd do Irlandii (Cork) trwający 60 dni
Podczas pobytu w Irlandii uczestnicy wezmą udział w zagranicznej praktyce zawodowej, w branży uzgodnionej z mentorem ponadnarodowym m.in.:
a) Biuro (pracownik biurowy, księgowy),
b) Gastronomia (kucharz, kelner, barista),
c) Zdowie i uroda (kosmetyczka, masażysta),
d) IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy)

Dodatkowo podczas wyjazdu dla uczestników zostaną zorganizowane:
1. Kurs pierwszej pomocy.
2. Szkolenie Manual Handling (polski odpowiednik BHP).
3. Kurs branżowego języka angielskiego.
4. Warsztat interkulturowy – zapoznanie uczestników z miastem oraz zasadami kulturowymi w miejscu pracy, w komunikacji, w sklepie, itd.
5. Wycieczki krajoznawcze.

W związku z realizacją wyjazdu uczestnicy maja zapewnione BEZPŁATNIE :
 • Przelot samolotem do Irlandii i z powrotem,
 • Zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie,
 • Dojazdy na praktykę,
 • Środki na spędzenie czasu wolnego. 

III. Aktywizacja zawodowa – trwa do 3 miesięcy od powrotu z Irlandii i obejmuje:
1. Spotkanie podsumowujące z mentorem.
2. Wsparcie doradcy zawodowego (ok. 4 godzin/osobę) – wsparcie podczas przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnego poszukiwania pracy.
3. Przygotowanie zawodowe – kursy zawodowe dla chętnych osób.
4. Spotkanie uczestników z przedstawicielami pracodawców i związków (6 godzin).

Zapewniamy:
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Serwis kawowy i obiad

Koordynator projektu p. Klaudia Rzeczkowska
tel. 91 85 22 611
e-mail: bez_granic@zgd.com.pl 

dodano: Czwartek, 11/07/2019 14:08 przez: Paulina Orłowska
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 11/07/2019 14:29