Ekspertyzy

dodano: Niedziela, 27/11/2016 22:17


Zespół Usług Technicznych skupia liczne grono doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów oraz rzeczoznawców z różnych dziedzin techniki. Możemy w każdej chwili podjąć się rozwiązania powstałych problemów technicznych jak również zagadnień ekonomicznych.

Nasza oferta techniczna obejmuje:

Projekty, opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne:
konstrukcyjno – budowlane, morskich budowli hydrotechnicznych, drogowe, kolejowe, mykologiczne, konstrukcji drewnianych, hydrologiczne, maszyn i urządzeń, instalacji cieplnych, instalacji sanitarnych (c.o. i c.w.u.). termowizyjne

Wyceny, operaty szacunkowe:
nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali oraz obiektów budowlanych, gruntów rolnych, upraw, wartości udziałów w spółce, wartości jednostek pływających i pogłębiających (statki, jachty, pogłębiarki itp.) aparatury medycznej, maszyn i urządzeń, środków transportu m.in. do celów leasingowych, wyceny szkód rolnych.

Badania:
stanu wytrzymałości konstrukcji: fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej, podłoża gruntowego, geodezyjne i geologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne wód i ścieków, izolacyjności akustycznej (hałas i wibracja), testy akceptacyjne (okresowe) urządzeń w pracowniach diagnostyki obrazowej.

Dla podmiotów leczniczych oferujemy: projekty osłon stałych w pracowniach diagnostyki obrazowej, orzeczenia stanu technicznego aparatury medycznej, doradztwo przy projektowaniu technologii medycznej, opisy przedmiotów zamówienia na zakup środków trwałych - urządzenia medyczne, systemy sanitarne, diagnostyczne i pozostała aparatura medyczna)

Branża IT :
systemy IT - infrastrukturalne

Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych (roczne oraz pięcioletnie) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w pełnym zakresie.

Inwentaryzacje do celów podatkowych, czynszowych, zmian podziału pomieszczeń, remontu bądź rozbiórki budynku, obliczenie pow. użytkowej,

Audyty oraz świadectwa energetyczny budynków (w tym: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień, określenie nakładów inwestycyjnych, obliczenie oszczędności z przedsięwzięć, analiza ekonomiczna, określenie zalecanego zakresu prac).

Badania termowizyjne budynków i instalacji.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, przedmiary robót, opracowanie oraz weryfikacja (rzeczoznawca kosztorysowy).

Tłumaczenia z języka polskiego i na język polski niemal we wszystkich językach zarówno dokumenty oficjalne jak i teksty techniczne m.in. akty prawne, normy, tłumaczenia przysięgłe.

Opinie o innowacyjności technologii na postawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ( Dz. U. 2008, NR 116, poz. 730).

Projekty, montaż oraz serwis przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni dla domów wielorodzinnych, gruntowych wymiennikach ciepła itp. Inne niewymienione.

KONTAKT
tel. (58) 321-84-83
e-mail: ekspertyzy@gdansk.enot.pl


dodano: Niedziela, 27/11/2016 22:17 przez: Krzysztof Brzyski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 19/01/2018 15:02


Galeria