Szkolenia i egzaminy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

Terminy:

11.04.2019 (ilość dni: 17)

09:00


Miejsce:

Dom Technika NOT lub siedziba Klienta
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zaprasza na szkolenia i egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne. Egzaminy przeprowadza powołana przez Prezesa URE komisja nr 421/123/22/16

Prowadzący:

395.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Czwartek, 11.04.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 25.04.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 09.05.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 23.05.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 13.06.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 27.06.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 18.07.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 08.08.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 22.08.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 05.09.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 19.09.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 10.10.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 24.10.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 07.11.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 21.11.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 05.12.2019 09:00 - 14:00

Czwartek, 19.12.2019 09:00 - 14:00


Informacje

Obowiązek potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w obszarze dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych i gazowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


W swojej ofercie posiadamy szkolenia oraz egzaminy:

Grupa I - uprawnienia elektryczne
  • sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji  (E)
  • sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru (D)
Grupa II - uprawnienia energetyczne
  • sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji (E) 
  • sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru (D)
Grupa III - uprawnienia gazowe
  • sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji (E) 
  • sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru (D)

MIEJSCE

Szkolenie realizowane jest w Domu Technika przy ul. Rajskiej 6 - siedzibie PR FSNT NOT w Gdańsku.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia i egzaminu w siedzibie klienta.


KOSZT

  • szkolenie w postaci seminarium: 209,10 zł brutto 
  • egzamin: 225 zł 

DO CENY EGZAMINU NIE JEST DOLICZANY PODATEK VAT!! 

(zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.)  


Dla grup zorganizowanych udzielamy rabatu na szkolenia:

• 5% dla grup powyżej 10 osób

• 10% dla grup powyżej 20 osób


Wpłaty za kursy i egzaminy prosimy kierować na rachunek:

Bank Zachodni WBK S.A. 04 1090 2590 0000 0001 2331 7674


UWAGA

WNIOSEK I PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY MUSI BYĆ WYDRUKOWANY NA JEDNEJ KARTCE (DWUSTRONNIE)

  • w przypadku, gdy płatnikiem jest firma, prosimy o umieszczenie pieczątki na oryginale wniosku
  • w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba prywatna, prosimy o dołączenie danych do faktury

Czytelnie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem zapłaty prosimy dostarczyć w dniu egzaminu do pokoju 108.


ProwadzącySzkolenia i egzaminy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

395.00

PLN
netto

Terminy:

11.04.2019 (ilość dni: 17)

09:00

Miejsce:

Dom Technika NOT lub siedziba Klienta
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Maria Muntowska
58 321 84 01
email: szkolenia@gdansk.enot.pl