Szkolenie w zakresie BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Terminy:

31.07.2016 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Dom Technika NOT Gdańsk lub siedziba Klienta
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku serdecznie zaprasza na szkolenie

Prowadzący:
Paweł Dołkowski

70.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Niedziela, 31.07.2016 09:00 - 13:00


Informacje

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  
Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku we współpracy z firmą ProEco One Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na szkolenie w zakresie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Zgodnie z Art. 237.3 § 2 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferujmy szkolenia wstępne oraz okresowe.

1. Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika nowo zatrudnionego .
2. Szkoleniom okresowym BHP podlegają:
1) pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami: w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


MIEJSCE SZKOLENIA
Dom Technika NOT, Gdańsk, ul. Rajska 6
lub siedziba Klienta.
Sugerowany TERMIN
pierwszy lub ostatni dzień miesiąca
Cena
od 70 zł od osoby

Serdecznie zapraszamy!


Prowadzący

Paweł Dołkowski


Szkolenie w zakresie BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

70.00

PLN
netto

Terminy:

31.07.2016 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Dom Technika NOT Gdańsk lub siedziba Klienta
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Łukasz Zieliński
58 321 84 00
email: szkolenia@gdansk.enot.pl