Prawo Zamówień Publicznych a Ustawa o Wyrobach Medycznych – szkolenie uwzględniające aktualny stan prawny

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku serdecznie zaprasza na szkolenie

Prowadzący:
Paweł Faczyński, Łukasz Zieliński

395.00

PLN
netto


Program

 1. 1. Zasady udzielania zamówień
 2. a) Brzmienie zasad
 3. b) Nowe wymagania dotyczące komisji przetargowej oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z omówieniem pojęcia „zespołu”
 4. 2. Przygotowanie postępowania
 5. a) Najczęstsze błędy Zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
 6. b) Szacowanie wartości zamówienia – czyli jak racjonalnie wydatkować finanse publiczne, aby nie stanąć w obliczu zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 7. c) Wyroby medyczne – główne akty prawne – czyli co zamawiający musi wiedzieć, aby kupić to co potrzebuje do procesu leczenia
 8. 3. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków
 9. a) Formułowanie warunków udziału w postępowaniu
 10. b) Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich
 11. 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – nowy sposób weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
 12. 5. Zasady ustalania kryteriów oceny ofert
 13. a) Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów – czyli kup to co potrzebujesz
 14. b) Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert – nie cena ale warunki jakościowo-technologiczne są ważne – utylitarność wyrobu drogą do sukcesu prawidłowego zakupu
 15. c) Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów
 16. 6. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji
 17. a) Omówienie tzw. procedury odwróconej
 18. b) Zmiana treści ogłoszenia – nowe terminy dokonywania zmian
 19. c) Nowe (skrócone) terminy prowadzenia postępowania
 20. d) Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – nowe regulacje – dokumenty wytwórcy a dokumenty dystrybutora – kim jest wytwórca a kim jest dystrybutor / importer – jakiego dokumentu wymagać w świetle ustawy o wyr. Med. ( URPL)
 21. e) Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty – nowe regulacje
 22. f) Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny
 23. g) Nowe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania
 24. 7. Omówienie najważniejszych zmian w trybach niekonkurencyjnych
 25. 8. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 26. a) Nowe zasady dokonywania zmian umowy
 27. b) Prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego – terminy dostaw, gwarancja, serwis, termin zapewnienia części zamiennych, katalog części zamiennych i ich ceny oraz „PUSTE” zapisy
 28. c) Odpowiedzialność Zamawiającego
 29. 9. Środki ochrony prawnej
 30. a) Przesłanki na złożenie odwołania
 31. b) Usankcjonowanie możliwości uwzględnienia odwołania „w części”
 32. c) Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Terminarz

Szkolenie otwarte


Informacje

Szkolenie będzie się  koncentrować na podkreśleniu istoty korelacji ustawy PZP do następujących aktów prawnych i normatywów, które aktualnie obowiązują. W tym minimum z:
1. Dyrektywą Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych
2. Normą ISO 13485 : 2016-04 (aktualna) – wyroby medyczne
3. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679
4. Rozporządzeniem MZ z dnia 5 listopada 2010r. Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz.1416 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
5. Rozporządzeniem MZ z dnia 12 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr 16, poz.74 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
6. Prawem Atomowe z dnia 10 marca 2017 Dz. U. 2017 poz. 576 Prawo Atomowe


Prowadzący

Paweł Faczyński

Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania, w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Oprócz prowadzenia kancelarii kieruje także działem zamówień publicznych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze orientuje się w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto jest właścicielem i założycielem Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia.


Łukasz Zieliński

Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych Jest ekspertem z zakresu praktycznego stosowania Prawa Zamówień Publicznych oraz z zakresu produkcji i wprowadzania wyrobów medycznych na rynek - doradztwo przy wprowadzaniu wyrobów medycznych na rynek w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym m.in. zgodnie z Dyrektywą UE 93/42/EWG oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 18 maja 2010 roku. Doradza Zamawiającym (zakupy i eksploatacja wyrobów medycznych) i Wykonawcom (sprzedaż) efektywnie stosować przepisy ustawy PZP. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży medycznej w tym w pracy w podmiotach leczniczych. Wieloletni kierownik działu aparatury medycznej i kierownik projektów przy inwestycjach infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Autor (merytoryczny) projektu UE, który otrzymał 1 nagrodę PERŁY MEDYCYNY w 2013 roku w kategorii PROJEKT. Specjalizuje się w eksploatacji aparatów do diagnostyki obrazowej.


Prawo Zamówień Publicznych a Ustawa o Wyrobach Medycznych – szkolenie uwzględniające aktualny stan prawny

395.00

PLN
netto

Terminy:

Szkolenie otwarte

Miejsce:

Dom Technika NOT
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Łukasz Zieliński
58 321 84 00
email: szkolenia@gdansk.enot.pl