Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków

dodano: Środa, 01/08/2018 10:54


– w aspekcie nowelizacji Warunków Technicznych i wprowadzania do stosowania nowych norm

W dniach 13 – 14 września 2018 roku w Ośrodku VIS + MALVIS w Jastrzębiej Górze odbędzie się III konferencja szkoleniowa pt.: „Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków – w aspekcie nowelizacji Warunków Technicznych i wprowadzania do stosowania nowych norm” organizowana przez Oddział Gdański Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.W programie konferencji – m.in.:
  • dr inż. Paweł Sulik z tematem: „Bezpieczeństwo pożarowe szklanych fasad”, 
  • dr inż. Dariusz Ratajczak z tematem: „Zmiany w wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego”, 
  • dr inż. Grzegorz Kubicki z tematem: „Badania, analizy i wnioski przydatne w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej”, 
  • mgr inż. Tadeusz Łozowski z tematem: „Sposoby korzystania z zasobów wody przeznaczonej do celów przeciwpożarowych – w tym wg nowej normy PN-B-02857:2017-04”
  • bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Ciszewski z tematem: „Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej w oparciu o nową specyfikację techniczną”, 
  • bryg. mgr inż. Edward Skiepko z tematem: „Zasady projektowania zasilania urządzeń przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu”

Przewiduje się udział firm wraz ze stoiskami oraz wykładami sponsorowanymi (decyduje kolejność zgłoszeń).


Serdecznie zapraszamy  do udziału w Konferencji!