Gala Finałowa XX edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

dodano: Niedziela, 19/02/2017 13:11


W czwartek 16 lutego 2017 r. w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyła się XX Jubileuszowa Gala Finałowa Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, skierowanego dla przedsiębiorstw wykazujących się skutecznością zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem na zarządzanie jakością.


Organizatorem Konkursu od początku jego istnienia jest Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków S.A. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń, Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki i Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Patronat medialny: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, trójmiasto.pl

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, uczelni wyższych oraz biznesu.

Galę otworzył Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku dr inż. Jan Bogusławski, który powitał wszystkich, pogratulował Laureatom oraz podziękował Sponsorowi Generalnemu Gali – Apartamenty Rajska 8.
Następnie Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu powiedziała kilka słów na temat historii Konkursu, inicjatyw mu towarzyszących oraz zaznaczyła, że nasz regionalny Konkurs jest swego rodzaju „trampoliną” na szczebel ogólnopolski oraz międzynarodowy. Wspomniała również o tym, że Model Pomorskiej Nagrody Jakości oparty jest na najlepszych europejskich podejściach, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych modelu CAF 2013, skierowanego do organizacji publicznych.

O dobrych praktykach w firmie FLEX opowiedziała Pamela Ostrowska – starszy specjalista ds. Lean wygłaszając wykład pt.: „Zewnętrzne Warsztaty Kaizen: Zwiększenie produktywności oraz usprawnienie gospodarki materiałowej dla produktu C”. Firma FLEX najpierw została Laureatem Pomorskiej Nagrody Jakości (2015) a następnie otrzymała Laur Jakości Polskiej Nagrody Jakości. Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości planuje w tym roku zarekomendować wyżej wymienioną firmę do Konkursu o Europejską Nagrodę Jakości.
Na koniec części merytorycznej głos zabrała Katarzyna Kaczmarczyk- przedstawiciel Umbrella Consulting Sp. z o.o., która opowiedziała o zasadach funkcjonowania Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM i regułach przyznawania nagród jakości na tym szczeblu.

Po przerwie kawowej odbyło się uroczyste wręczanie nagród.
W tym roku wszystkie firmy, które znalazły się w finale wykazały się ogromnym zaangażowaniem w procesy doskonalenia jakości i osiągnęły bardzo wysokie wyniki podczas oceny systemów zarządzania. Przy wyborze Laureatów do kryteriów oceny zaliczyć można było także: działalność charytatywną, rozwój i dbałość o pracowników, inwestycje oraz podejście do innowacyjnych rozwiązań.

Kapituła Konkursu przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Mikroorganizacje:
PRODAR Dariusz Jankowski - Wyróżnienie
Małe organizacje:
Vivadental Sp. z o.o. - Złoty Laur
BMB Santech Sp. z o.o., Sp. k. - Srebrny Laur
WNS Pomorze Sp. z o.o. - Wyróżnienie
EL- mark Sp. z o.o. - Wyróżnienie
Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. - Wyróżnienie

Średnie organizacje:
Farm Frites Poland S.A. - Złoty Laur
D&H Engineering Sp. z o.o. - Wyróżnienie
Nelton Sp. z o.o. - Wyróżnienie

Duże organizacje:
Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o.w Gdyni - Złoty Laur
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Srebrny Laur
CTL Północ Sp. z o.o. - Wyróżnienie

Organizacje publiczne:
Politechnika Gdańska - Złoty Laur
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku - Srebrny Laur

Poza nagrodami nadanymi przez Kapitułę, przyznano także nagrody dodatkowe:
Nagroda Wojewody Pomorskiego - Politechnika Gdańska
Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego - Politechnika Gdańska
Nagroda Polskiego Rejestru Statków S.A. - WNS Pomorze Sp. z o.o.
Nagroda Prezesa Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku - Biall-net Sp. z o.o.
Nagroda Agencji Rozwoju Pomorza - Nelton Sp. z o.o.
Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego - Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny
Nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego - Nelton Sp. z o.o.
Nagroda Prezydenta Miasta Wejherowa - El-mark Sp. z o.o.
Galę uświetnił koncert zespołu Amber String Quartet, który podbił serca licznie zgromadzonej publiczności i wprowadził wszystkich w karnawałowy nastrój.
Miłym akcentem na zakończenie uroczystości była loteria wizytówkowa (w której nagrody ufundowali: Volkswagen Plichta, Gdańska Spółdzielnia Socjalna oraz Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku) oraz wspólne zdjęcie wszystkich Laureatów i Finalistów.

Na koniec odbył się bankiet z muzyką w wykonaniu zespołu jazzowego w składzie: Marcin Janek- saksofon, Piotr Szlempo – trąbka, Aleksandra Mońko-Allen – fortepiano, Janusz Mackiewicz – kontrabas.

Uroczystość prowadził Krzysztof Dąbrowski.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

dodano: Niedziela, 19/02/2017 13:11 przez: Paulina Orłowska
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 19/06/2018 13:48


Galeria