Rusza XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młody Innowator

dodano: Czwartek, 26/09/2019 09:00


w roku szkolnym 2019/2020


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz liceów i techników do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator”.
 
Celem Konkursu jest rozwijanie twórczego myślenia, kształcenie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz zdobywanie umiejętności pracy w zespole u dzieci i młodzieży.

Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

________________________________________________________________________________________________________________
I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 2 marca 2020 r.
Najlepsze prace wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybrane w szkole prace należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk - do 11 marca 2020 r.

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 30 marca 2020 r.
Wyboru najlepszych prac dokona Pomorska Komisja Konkursu Młody Innowator.

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 11 maja 2020 r.
Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Kontakt:
Paulina Orłowska
tel. 731 731 224
email: projekty@gdansk.enot.pl

dodano: Czwartek, 26/09/2019 09:00 przez: Paulina Orłowska
ostatnia aktualizacja: Piątek, 27/09/2019 09:36