Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.


Cele, jakie stawiają przed sobą organizatorzy OWT to m.in. :

- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, 

- rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy technicznej wśród uczniów, 

- rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy.


Historię, program i wszystkie szczegóły związane z Olimpiadą znajdziecie Państwo na stronie www.owt.edu.pl