Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo 

  • etap I - zawody szkolne
  • etap II - zawody wojewódzkie
  • etap III - zawody ogólnopolskie
w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej. 

Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.


Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.

finaliści i laureaci centralnego stopnia Olimpiady mają prawo do przyjęcia na wybrane kierunki studiów bez postępowania kwalifikacyjnego w najlepszych uczelniach technicznych w Polsce.


Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych w szczególnie: trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników interesujących się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.


46 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2019/2020 INFORMACJE


Kontakt - Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT w Gdańsku

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl

___________________________________________________________________________________________

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,  turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125).