Ekspertyzy

ZAMÓW TERAZ   POZOSTAŁE USŁUGI

Nasza oferta techniczna obejmuje:

Projekty, opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne : konstrukcyjno – budowlane, morskich budowli hydrotechnicznych, drogowe, kolejowe, mykologiczne, konstrukcji drewnianych, hydrologiczne, maszyn i urządzeń, instalacji cieplnych, instalacji sanitarnych (c.o. i c.w.u.). termowizyjne Wyceny, operaty szacunkowe : nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali oraz obiektów budowlanych, gruntów rolnych, upraw, wartości udziałów w spółce, wartości jednostek pływających i pogłębiających (statki, jachty, pogłębiarki itp.) aparatury medycznej, maszyn i urządzeń, środków transportu m.in. do celów leasingowych, wyceny szkód rolnych. Badania : stanu wytrzymałości konstrukcji: fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej, podłoża gruntowego, geodezyjne i geologiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne wód i ścieków, izolacyjności akustycznej (hałas i wibracja), testy akceptacyjne (okresowe) urządzeń w pracowniach diagnostyki obrazowej. Dla podmiotów leczniczych oferujemy: projekty osłon stałych w pracowniach diagnostyki obrazowej, orzeczenia stanu technicznego aparatury medycznej, doradztwo przy projektowaniu technologii medycznej, opisy przedmiotów zamówienia na zakup środków trwałych - urządzenia medyczne, systemy sanitarne, diagnostyczne i pozostała aparatura medyczna) Branża IT : systemy IT - infrastrukturalne Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych (roczne oraz pięcioletnie) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w pełnym zakresie. Inwentaryzacje do celów podatkowych, czynszowych, zmian podziału pomieszczeń, remontu bądź rozbiórki budynku, obliczenie pow. użytkowej, Audyty oraz świadectwa energetyczny budynków (w tym: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień, określenie nakładów inwestycyjnych, obliczenie oszczędności z przedsięwzięć, analiza ekonomiczna, określenie zalecanego zakresu prac). Badania termowizyjne budynków i instalacji. Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, przedmiary robót, opracowanie oraz weryfikacja (rzeczoznawca kosztorysowy). Tłumaczenia z języka polskiego i na język polski niemal we wszystkich językach zarówno dokumenty oficjalne jak i teksty techniczne m.in. akty prawne, normy, tłumaczenia przysięgłe. Opinie o innowacyjności technologii na postawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ( Dz. U. 2008, NR 116, poz. 730). Projekty, montaż oraz serwis przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni dla domów wielorodzinnych, gruntowych wymiennikach ciepła itp. Inne niewymienione. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

  • Ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i pojazdów wraz z wyceną
  • Opnie techniczne

Barbara Wiśniewska

Telefon: 58 32184 84
e-mail: ekspertyzy@gdansk.enot.pl
Imię i Nazwisko Kategoria:
Adres e-mail Telefon Wiadomość Przepisz kod z obrazka captcha Odśwież obrazek PRZEŚLIJ