Szanowni Państwo,


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami realizuje ogólnopolski Program edukacyjny skierowany do studentów oraz uczniów szkół średnich.


Głównym celem projektu jest upowszechnianie (w formie kursów ONLINE) wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Kurs jest nieodpłatny.

Prowadzącymi są specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


Program oraz rejestracja na stronie:

www.bezpiecznepraktyki.pl oraz www.facebook.com/BezpiecznePraktykiZachęcamy do udziału!