Dom Technika znajduje się w otoczeniu przepięknej scenerii Starego Miasta Gdańska, nieopodal historycznego Wielkiego Młyna oraz XIV-wiecznego kościoła Św. Katarzyny. Budynek jest siedzibą Pomorskiej Rady FSNT NOT oraz 18 branżowych stowarzyszeń naukowo-technicznych, zrzeszających łącznie ok. 4 tys. inżynierów i techników. W swoich szeregach skupiają one wybitnych specjalistów reprezentujących prawie wszystkie dziedziny techniki oraz działy gospodarki, jak również uczelnie, instytuty naukowe i przemysłowe, biura projektowe, zakłady przemysłowe itp.

Dom Technika NOT od kilkudziesięciu lat jest miejscem spotkań przedstawicieli nauki i techniki na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Czym się zajmujemy

Jako inżynierskie środowiska techniczne Naczelna Organizacja Techniczna szerzy działalność edukacyjno-informacyjną w różnych zakresach i obszarach, m.in. poprzez organizowanie seminariów, konferencji naukowo-technicznych oraz spotkań tematycznych.

Podejmujemy szereg inicjatyw, niezwykle ważnych z punktu widzenia środowisk inżynierskich. Dbamy o promowanie twórców innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych, budzimy i rozwijamy zainteresowania techniką, także wśród dzieci, młodzieży i studentów poprzez organizowanie Konkursów i Olimpiad.

Jednym z naszych celów jest realizacja zadań projakościowych. Od ponad dwudziestu lat jesteśmy organizatorami Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, który promuje nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu organizacyjnego i technicznego firm regionu Pomorza, wspomagając je w konkurowaniu z innymi organizacjami w Europie.

Chętnie podejmujemy współpracę z innymi organizacjami, celem realizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć.

 

W naszych strukturach działa Zespół Usług Technicznych, który skupia liczne grono doświadczonych i wysoce kompetentnych rzeczoznawców, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin techniki oraz tłumaczy, którzy mogą być dla Państwa dyspozycji w szerokim wachlarzu usług technicznych.

Organizujemy szkolenia i egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne, energetyczne i gazowe.

Oferujemy wynajem pomieszczeń biurowych, sal konferencyjno - szkoleniowych a także sali teatralnej na blisko 500 osób.


Zapraszamy do współpracy…