Kontakt

Data publikacji: 2020-05-20 00:01:00

KONTAKT

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańskuul. Rajska 6

80-850 Gdańsk

NIP: 5830010361, Nr KRS: 0000123054
Biuro Zarządu


mgr Barbara Wiśniewska

Telefon: +48 58 321 84 84
e-mail: biuro@gdansk.enot.pl
Sala Teatralna - wynajem

mgr inż. Agata Skrobisz-Minuth

Telefon: +48 58 321 82 83. 791 731 224
e-mail: scena@gdansk.enot.pl
Administracja


wynajem pomieszczeń

Telefon: +48 58 321 84 01
e-mail: administracja@gdansk.enot.pl


szkolenia i egzaminy

Telefon: +48 58 321 84 01
e-mail: szkolenia@gdansk.enot.pl


Zespół Usług Technicznych

ekspertyzy techniczne, operaty szacunkowe, projekty i nadzory


mgr inż. Małgorzata Milian

Telefon: +48 790 731 224
e-mail: ekspertyzy@gdansk.enot.pl
Działalność statutowa

konkursy, konferencje


mgr inż. Paulina Orłowska

Telefon: +48 731 731 224
e-mail: projekty@gdansk.enot.pl
Główny Księgowy

mgr Damian Zieliński

Telefon: +48 733 131 224
e-mail: damian.zielinski@gdansk.enot.pl
Kontrakty, strategia, rozwój

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Nowych Technologii

mgr inż. Łukasz Zieliński

Telefon: +48 794 931 224

e-mail: lukasz.zielinski@gdansk.enot.pl 

Szkolenia
Pomorska Nagroda Jakości
Wynajem sal konferencyjnych
Szkolenia