Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami realizuje program edukacyjny skierowany do pracowników firm i instytucji pt. BEZPIECZNA PRACA I ŚRODOWISKO.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie (w formie kursów ONLINE) wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.

Poprowadzą je specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Kursy są bezpłatne.


Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie www.bezpieczna-praca.pl  oraz www.facebook.com/bezpiecznapracaisrodowisko

Zachęcamy do udziału w warsztatach!