25 maja w Domu Technika odbyła się Gala Finałowa XXIV, specjalnej edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Po rocznej przerwie, spowodowanej obostrzeniami w działalności związanymi z epidemią SARS-COV2, Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości podjęła prace nad edycję specjalną.

Czas pandemii pokazał, że niezwykle ważna jest umiejętność dostosowania się do zmiennych, trudnych warunków na rynku oraz radzenia sobie w czasie kryzysu. Nieodzowne staje się tzw. odporne zarządzanie, które koncentruje się na zdolności przygotowania organizacji do zagrożeń oraz na sposobach wyjścia z kryzysu, a także na poprawieniu dobrostanu pracowników, opracowaniu strategii i obowiązków w sytuacji nadzwyczajnej.

Zmieniona formuła konkursu poprzez ankietę odporności organizacyjnej miała pozwolić na wyłonienie podmiotów, które sprostały temu wyzwaniu.

Ankieta, przygotowana przez prof. dr hab. Małgorzatę Wiśniewską – Przewodniczącą Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, została skierowana do uczestników poprzednich edycji Konkursu.

Galę Finałową rozpoczęła Konferencja z cyklu Jakość i Innowacje w Rozwoju Pomorza.

referat – "Promowanie najlepszych praktyk wsparcia innowacji w województwie pomorskim" wygłosiła Pani dr Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Następnie wystąpienie "Rezyliencja – konieczna faza doskonałości organizacyjnej" wygłosiła Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska - Profesor, Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Gdańskiego. Trzeci referat: „Kierunki rozwoju norm dotyczących systemów zarządzania” wygłosił prof. dr. hab. inż. Piotr Grudowski – Wiceprzewodniczący Kapituły, Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Po przerwie nastąpiło wręczenie wyróżnień. Spośród 31 przedsiębiorstw i organizacji, które wzięły udział w XXIV, specjalnej edycji, Kapituła przyznała Wyróżnienia Lidera Odporności Organizacyjnej.

W kategorii Małe Organizacje Wyróżnienie IIº otrzymała Firma Temis&Spawmet

W kategorii Średnie Organizacje Wyróżnienie IIº otrzymały:

- PPHU Polipack SJ Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz,

- Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL,

- Trec Nutrition,

- Hydromega sp. z o.o.

Wyróżnienie Iº otrzymała firma GeneMe sp. z o.o.

W kategorii Organizacje Publiczne wyróżnienie Iº otrzymał Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

W pozostałych kategoriach Kapituła nie przyznała nagród.

Wyróżnienie Pracodawców Pomorza otrzymała Firma Hydromega sp. z o.o., a Wyróżnienie Prezesa Pomorskiej Rady firma PPHU Polipack SJ Irena Więckowska i Katarzyna Kolmetz.

Po wręczeniu nagród, laureaci tegorocznej edycji konkursu: GeneMe sp. z o.o. oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o., zostali poproszeni, by podzielić się swoimi doświadczeniami, nabytymi podczas ostatnich dwóch lat, kiedy naszą rzeczywistość zdominowały ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-COV2.

Galę podsumowała Przewodnicząca Kapituły, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, zapowiedzią nowego modelu oceny na XXV edycję Konkursu.

Uroczystość zakończono wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia oraz bankietem.