Konferencja jest zaadresowana do środowiska praktyków i naukowców, zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Honorową Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji jest Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.


Data wydarzenia: 21 czerwca 2022r., godz. 9:30

Miejsce: Sala Teatralna Domu Technika NOT w Gdańsku

Program wydarzenia do pobrania poniżej.

udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja na wydarzenie pod adresem: Rejestracja

Istnieje możliwość uczestnictwa online, za pośrednictwem platformy VMS.

Osoby biorące udział w konferencji otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa.

 

 TEMATYKA KONFERENCJI:

Problemy, korzyści, zagrożenia i szanse oraz dobre praktyki i rozwiązania dotyczące ciągłości działania i jej znaczenia w czasie COVID-19 w następujących obszarach:

-       Systemy zarządzania

-       Akredytacja i certyfikacja

-       Kultura bezpieczeństwa pacjenta oraz kultura raportowania – just culture

-       Zarządzanie kryzysowe i reagowanie w sytuacji kryzysu dla placówki i dla pacjenta

-       Narzędzia wspierające zachowanie ciągłości działania

-       Metody i narzędzia zarządzania jakością.

-       Pomiar, wskaźniki i mierniki odporności, ciągłości działania

 

RADA PROGRAMOWA:

Honorowa Przewodnicząca - Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Przewodnicząca Rady Programowej – Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania,

Małgorzata  Bartoszewska-Dogan – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy           

Przemysław Gałka – Dyrektor Pionu Certyfikacji Polski Rejestr Statków S.A.                               

Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Monika Dobska – Prof. UEP, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                               

Aleksandra Gaworska-Krzemińska – dr hab. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu           

Piotr Grudowski – Prof. PG, dr hab. inż., Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.            

Aneta Muzolf – dr n. społ., Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, UG            

Marzena Olszewska-Fryc – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Piotr Przybyłowski – Prof. dr hab.inż., Uniwersytet Morski, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa                     

Tomasz Smiatacz -  Prof GUMed dr hab. n. med., Klinika Chorób Zakaźnych Gdański Uniwersytet Medyczny                          

Mirosław Szreder – Prof. dr hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania   

Jarosław Waśniewski – Prof. UG dr hab., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania                 

Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

Waldemar Cezary Zieliński– Sekretarz Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przewodnicząca Rady Programowej

Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

Małgorzata Bartoszewska-Dogan – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Aneta Muzolf - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Anna Czarnecka – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Ewa Malinowska - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Waldemar Cezary Zieliński – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

Agata Skrobisz-Minuth – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku