Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy autorów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo-badawczych a także zespoły osób - złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów do udziału w Konkursie MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT 2023/2024.

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.:

  • konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów,
  • procesów technologicznych i metod wytwarzania,
  • systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
  • ochrony środowiska,
  • ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Konkurs ma na celu wyróżnianie i promowanie innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz przedsiębiorstw i uczelni wyższych, które dbają o wdrażanie nowych technologii a tym samym innowacyjność gospodarki.

Informacje dotyczące dokumentów, które należy złożyć zawarte są w Regulaminie, który wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać poniżej.


Prace należy złożyć do biura Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, pok. 101 do dnia 31 stycznia 2024 roku - pocztą lub osobiście.Kontakt:

projekty@gdansk.enot.pl

tel. 731 731 224