Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku serdecznie zaprasza autorów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo - badawczych, a także zespoły osób - złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów do udziału w Konkursie MISTRZ TECHNIKI POMORZA.

 

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.:

  • konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów,
  • procesów technologicznych i metod wytwarzania,
  • systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
  • ochrony środowiska,
  • ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

 

Konkurs ma na celu wyróżnianie i promowanie twórców innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz przedsiębiorstw i uczelni wyższych, działających na terenie Pomorza, które dbają o wdrażanie nowych technologii, a tym samym innowacyjność gospodarki.

Termin składania wniosków - 10.02.2022 r. 


Najlepsze prace zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego Konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT.


Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

______________________

Kontakt:

projekty@gdansk.enot.pl