Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku ogłasza III edycję

Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych.


Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac dyplomowych obronionych w roku akademickim 2020/2021.

Termin składania wniosków - 15.11.2021 r.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.


Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są poniżej.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!