W związku z wejściem w życie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów oraz procedury egzaminacyjnej, jutrzejsze egzaminy na uprawnienia nie odbędą się.

Przepraszamy za utrudnienia.