Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII), liceów oraz techników do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie "Młody Innowator".

Celem Konkursu jest rozwijanie twórczego myślenia, kształcenie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz zdobywanie umiejętności pracy w zespole u dzieci i młodzieży.

Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami. Prace laureatów są  prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie.


Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.

_____________________________________________________________________________________________________________

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 2 marca 2021 r.

Najlepsze prace wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybrane w szkole prace należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk - do 11 marca 2021 r.


II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 31 marca 2021 r.

Wyboru najlepszych prac dokona Pomorska Komisja Konkursu Młody Innowator.


III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 11 maja 2021 r.

Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury i Historii techniki, eksperci ze stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.


Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.


Kontakt:

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl