Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT po raz 17 serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz liceów i techników do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator”.

Celem Konkursu jest rozwijanie twórczego myślenia, kształcenie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz zdobywanie umiejętności pracy w zespole u dzieci i młodzieży.

Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

__________________________________________________________________________________

 

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 26 lutego 2024 r.

Najlepsze prace wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybrane w szkole prace należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk - do 01 marca 2024 r.

 

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 25 marca 2024 r.

Wyboru najlepszych prac dokona Pomorska Komisja Konkursu Młody Innowator.

 

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 25 kwietnia 2024 r.

Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury i Historii Techniki.

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

 

 

Kontakt:

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl