Lista zakwalifikowanych do zawodów III stopnia XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej znajduje się na stronie https://owt.enot.pl/owt-aktualnosci/lista-zakwalifikowanych-na-zawody-iii-stopnia-xlvii-olimpiady-wiedzy-technicznej?department=owt