Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł dr inż. Jan Bogusławski

Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przez dwie kadencje, Wiceprezes Zarządu Rady i Prezes Honorowy SITK RP Oddział w Gdańsku, członek wielu samorządowych gremiów opiniodawczych.

Nieodżałowany społecznik, Człowiek czynu, wizjoner i niestrudzony propagator inżynierskiej myśli technicznej.

 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 23 września br. na Cmentarzu Komunalnym Srebrzysko.

. Nabożeństwo w Kaplicy rozpocznie się o godz. 12:30, zaś odprowadzenie na miejsce spoczynku o godz. 13.00