Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pt. "Q Doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu".

Ze względu na istniejącą sytuację tematem Konferencji będą zagadnienia dotyczące standaryzacji i jej znaczenia w czasie COVID-19.Konferencja jest zaadresowana do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz do dyskusji służącej wzajemnemu doskonaleniu się na bazie najlepszych, dostępnych wzorców.


________________________________________________________________________


Konferencja odbędzie się 26 marca 2021 roku na platformie VMS NOT.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

_________________________________________________________________________

TEMATYKA KONFERENCJI

Problemy, korzyści, zagrożenia i szanse oraz dobre praktyki, postulaty i rozwiązania dotyczące standaryzacji i jej znaczenia w czasie COVID-19 w następujących obszarach:

  • Systemy zarządzania. Akredytacja i certyfikacja.
  • Kultura bezpieczeństwa pacjenta oraz kultura raportowania – just culture.
  • Zarządzanie kryzysowe i reagowanie w sytuacji kryzysu dla placówki i dla pacjenta.
  • Zarządzanie ciągłością działania.
  • Metody i narzędzia zarządzania jakością.
  • Pomiar, wskaźniki i mierniki jakości.
  • Koszty jakości.
  • Modele doskonałości

___________________________________________________________________________


PUBLIKACJA


Po konferencji zostanie wydana recenzowana monografia naukowa (w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW), w której znajdą się rozdziały, na które będą się składać opracowania zgłoszone do publikacji przez Uczestników, zgodnie z deklaracją podaną w formularzu zgłoszeń, pod warunkiem ich pozytywnej, wstępnej weryfikacji przez  Radę Programową. Monografia, po jej wydaniu, będzie dostępna w wersji on-line.


Poniżej znajdą Państwo link do pobrania monografii autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. ,,Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej”, przygotowanej w związku z Konferencją. Istnieje również możliwość nabycia książki w wersji drukowanej.


http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2021/03/Kultura-organizacyjna-oraz-kultury-wzmacniaj%C4%85ce-....pdf 

___________________________________________________________________________________

 


Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony  https://konferencje.gdansk.enot.pl/Istnieje możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w Konferencji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt projekty@gdansk.enot.pl BIURO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

ul. Rajska 6,  80-850 Gdańsk

tel. 58 321 84 84, kom. 731 731 224

projekty@gdansk.enot.pl