Tegoroczny Światowy Dzień Wody został uczczony poprzez organizację konferencji naukowo-technicznej „Woda dla pokoju. Dostępność i zanieczyszczenia”.

Organizatorami byli: Pomorska rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Gdańsku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, zaplanowano transmisję, a możliwość zdalnego udziału w wydarzeniu zapewniło Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej oraz firma Vision Distribution.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wydarzenie zgromadziło blisko 230 osób, w tym 150 osób stacjonarnie.

Otwarcia Konferencji dokonała Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko oraz Przewodniczący Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i techników Wodnych i Melioracyjnych Wacław Tyborowski.

Podczas trzech bloków goście mieli okazję wysłuchać referatów wygłoszonych przez specjalistów z dziedziny gospodarki wodnej a także rozwiązań stosowanych przez wiodące firmy wykonawcze. Goście mogli zapoznać się z ofertą przedsiębiorstw z branży, które miały swoje stanowiska na holu Domu Technika.

 

Wygłoszone referaty:

 • „Gospodarka wodna w kontekście zmian klimatu” - Ewa Wolińska – Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku
 • „Polityka Gdańska do zmian klimatu” - dr inż. Wojciech Szpakowski - Gdańskie Wody
 • „Badanie jakości wód rzeki Raduni” - Małgorzata Czop, Hanna Hrycyna, Nicola Gruba, Oriana Gara, CKZiU nr 2 w Gdańsku
 • „Co przemysł powinien wiedzieć o deszczach?” - Tomasz Grochowski, Retencja.pl
 • „Pomiary jakościowe wód deszczowych” - Gabriela Olechno, PM Ecology
 • Prace hydrotechniczne oraz melioracyjne na budowach infrastrukturalnych –  Sławomir Szyc, Kornel Ferlin, BUDIMEX S.A.
 • „Konflikt o wodę egipsko-etiopski” - Daniel Brusiło, antropolog kulturowy, dziennikarz
 • „Eutrofizacja wód – przyczyny i skutki” - prof. dr hab. inż. Julita Dunalska - Uniwersytet Gdański
 • Terminal Lotos - NDI S.A.
 • „Subiektywny przegląd aktualnie prowadzonych badań naukowych wykonywanych na potrzeby największych inwestycji budownictwa morskiego” - dr inż. Piotr Szmytkiewicz - IBW PAN
 • Zarządzanie wodą w trakcie prowadzenia prac przy Przebudowie Nabrzeża Szyprów w Gdańsku - Przemysław Preiss, ERBUD S.A.
 • „Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego – działania edukacyjne projektu LIFE Pilica” - Jakub Zieliński - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 • Zabezpieczenie środowiska naturalnego podczas prowadzenia prac hydrotechnicznych  - Piotr Siemaszko, DORACO Sp. z o.o.
 • „Wpływ Inwestycji lokalnych, publicznych i samorządowych na stan wód powierzchniowych na przykładzie rzeki Wietcisa” - Tomasz Herbasz, Gmina Przywidz
 • „Ujęcia wód podziemnych”- dr Mirosław Lidzbarski, Państwowy Instytut Geologiczny
 • „Podatność wód podziemnych na zagrożenia geogeniczne i skutki zmian klimatycznych w strefie nadmorskiej Morza Bałtyckiego” - Dawid Potrykus, Państwowy Instytut Geologiczny
 • „Projektowanie stref ochronnych ujęć na przykładzie ujęcia komunalnego w Straszynie” - Ewa Tarnawska, Państwowy Instytut Geologiczny

Po konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz rozmowy w kuluarach.

Rejestracja odbywała się poprzez system N-conference, natomiast transmisja za pomocą platformy VMS, dostępna była dla zarejestrowanych użytkowników, którzy zadeklarowali udział zdalny.


Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.