W dniu 26 marca 2021 roku odbyła się konferencja online Q Doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu, zorganizowana przez Pomorską Radę FSNT NOT w Gdańsku i Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku.

Przewodniczącą Rady Programowej była prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska. Honorową Przewodniczącą konferencji została Agnieszka Kapała-Sokalska, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego.

Słowo wstępne podczas otwarcia spotkania wygłosili: Przewodnicząca Rady Programowej – prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku – prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego – Hanna Zych-Cisoń, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - prof. dr. hab. Mirosław Szreder oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku - Małgorzata Bartoszewska-Dogan.

Konferencja była kontynuacją cyklu spotkań, poświęconych doskonaleniu usług medycznych, organizowanych przez Pomorską Radę FSNT NOT w Gdańsku. Wydarzenie  wzbudziło spore zainteresowanie wśród przedstawicieli prywatnych i publicznych podmiotów medycznych, uczelni wyższych, jednostek samorządowych oraz jednostek certyfikujących: zgromadziło ponad 200 słuchaczy z całej Polski. 

Z uwagi na aktualną sytuację, tematem przewodnim  konferencji była standaryzacja i jej znaczenie w dobie COVID-19. Podczas dwóch sesji referaty wygłosili:

  • Marcin Świerad, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu: „Telemedycyna w czasach COVID- 19. Doświadczenia Poradni Specjalistycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”;
  • Marek Pietruszka, Szpital Wojewódzki w Elblągu; Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: „Standardy akredytacyjne w dobie COVID-19. Czy można pójść na skróty?”;
  • Iwona Modrzejewska, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku: „Empatia i jej miejsce w standardzie jakości świadczeń medycznych”;
  • Marta Rombalska, Polmed S.A.: „Audit zdalny systemu zarządzania jakością – nowy standard oceny”;
  • Andrzej Fortuna, Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna: „Aspekty prawne pracy zdalnej w podmiotach leczniczych. Szanse i ograniczenia z punktu widzenia zarządzania podmiotem leczniczym”; 
  • Krystyna Paszko, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.: „Znaczenie systemu informatycznego w monitorowaniu zakażeń szpitalnych”;
  • Michał Chudziński, Beata Krasoń, Polski Rejestr Statków S.A.: „Standard PRS jako nowe narzędzie jakości w obliczu walki z pandemią COVID-19”;
  • Tadeusz Jędrzejczyk, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego: „Czy zarządzanie jakością w czasie pandemii ma sens? Pierwsze wnioski po roku funkcjonowania podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego w czasie pandemii”;
  • Tomasz Grybek, Fundacja Bohatera Borysa: „Standaryzacja w zarządzaniu „patient engagement” na przykładzie wybranej Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN)”;
  • Małgorzata Z. Wiśniewska, Uniwersytet Gdański: „Whistleblowing w organizacjach opieki zdrowotnej”.


Panel dyskusyjny poprowadził dr n. med. Marcin Świerad oraz prof. n. med. dr hab. Piotr Knapik ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu a także prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem Konferencji było stworzenie warunków do wymiany wiedzy i dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz do dyskusji służącej wzajemnemu doskonaleniu się na bazie najlepszych, dostępnych wzorców. Na tej podstawie zostanie wydana recenzowana monografia, opublikowana w punktowanym wydawnictwie.


Zachęcamy do lektury monografii autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. ,,Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej”, przygotowanej w związku z Konferencją.

Publikacja dostępna jest online na stronie http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2021/03/Kultura-organizacyjna-oraz-kultury-wzmacniaj%C4%85ce-....pdf, natomiast Osoby zainteresowane nabyciem książki w wersji papierowej proszone są o kontakt z Biurem Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku (projekty@gdansk.enot.pl).