KLAUZULA INFORMACYJNA

POMORSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ

NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk, tel.: 58 321 84 84, adres e-mail: biuro@gdansk.enot.pl  
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem  e-mail iod@gdansk.enot.pl 
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udostępnienia przejrzystej i interaktywnej strony WWW oraz dane podane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym w celu obsługi przesłanego zapytania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO oraz w celu zbierania danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe podlegają udostępnieniu firmie hostingowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej. 
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody. 
  7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana na stronie WWW http://gdansk.enot.pl w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Formularz kontaktowy wysyła wiadomość w formie email bezpośrednio do adresata. Dane nie są przechowywane na serwerze strony internetowej. 
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. 
  9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.