Pragnieniem inicjatorów było, aby kończąc obchody jubileuszowego roku 75-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na Ziemi Gdańskiej, szczególnie zasłużeni Członkowie Stowarzyszeń mogli być uhonorowani podczas organizowanego przez Komitet Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego 15 grudnia, uroczystego Dnia Seniora.

Rada podjęła Uchwałę drogą korespondencyjną, zatwierdzając przedłożony Regulamin oraz formularz wniosku i wzór Medalu.

Jednocześnie Prezesi Stowarzyszeń zostali poproszeni o wskazanie szczególnie zasłużonych osób, których działania na rzecz inżynierskiej społeczności należałoby ich zdaniem uhonorować.

Zgłoszono 55 wniosków, które, wraz z uzasadnieniem, rozpatrywane były na posiedzeniu Zarządu. Niektóre ze złożonych wniosków zostały skierowane do uzupełnienia, po czym rozpatrzone ponownie.

Z uwagi na znaczącą liczbę osób wskazanych do odznaczenia Medalem, Zarząd podjął decyzję, aby część Członków Stowarzyszeń została uhonorowana  podczas Uroczystości Dnia Seniora, natomiast część podczas zaplanowanego na 29 grudnia b.r. uroczystego posiedzenia Rady PR FSNT NOT w Gdańsku.

Lista osób uhonorowanych Medalem 75-lecia PR FSNT NOT im. Prof. Tadeusza Jednorała

Zarząd Główny FSNT NOT

mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa   

mgr inż. Ryszard Trykosko

prof. dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

mgr inż. Wiesław Chojnacki

inż. Anna Gostańska

inż. Marian Wojtkowski

mgr inż. Mariusz Woźniarski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

mgr inż. Zuzanna Szumichora

Pan Andrzej Wawrzyński

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

mgr inż. Kazimierz Chudzikiewicz

mgr inż. Ryszard Cieślukowski

mgr Elżbieta Hajdul

mgr inż. Tomasz Jewsienia

mgr inż. Barbara Kaczmarczyk

mgr inż. Florian Romanowski

mgr inż. Ryszard Rus

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

mgr inż. Stanisław Blicharz

inż. Józef Kubicki

mgr inż. Michał Wińcza

Kmdr Porucznik Rezerwy Dr Mirosław Chmieliński

prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski

mgr inż. Jacek Skoracki

mgr inż. Jerzy Stawarz

mgr inż. Marek Szweda

mgr inż. Włodzimierz Jacek Walczak

inż. Tadeusz Waszkiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

mgr inż. Stanisław Brzuszkiewicz

mgr inż. Bernard Staszkiewicz

inż. Zbigniew Wrzesiński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

dr inż. Janusz Mikoś

mgr inż. Zdzisław Nosewicz

mgr inż. Jan Szramka

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

mgr inż. Stanisław Jur

st. bryg. w st. spocz. inż. Tadeusz Kuchciński

kpt. w st. spocz. Inż. Ewa Mechlińska

bryg. w st. spocz. inż. Tadeusz Szmytke

mgr inż. Ewelina Szmytke

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

prof. dr hab. inż. Marek Biziuk

mgr inż. Marek Chrobot

prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Pani Irena Radziejowska

mgr inż. Zdzisław Nowak

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

mgr inż. Danuta Kwapińska

mgr inż. Alicja Matusiewicz

mgr inż. Tatiana Gnarowska

dr Lubomira Kozłowska

mgr inż. Marian Piechowiak

mgr inż. Maria Stankiewicz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

dr inż. Leon Chalimoniuk

prof. dr inż. Wojciech Majewski

inż. Artur Ryster

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

mgr Katarzyna Littwin

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

mgr inż. Remigiusz Pilas

mgr inż. Mirosław Tusiewicz

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania: Regulamin Nadawania Medalu, wzór medalu oraz wniosek