Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Wody*

Woda dla pokoju. Dostępność i zanieczyszczenia


Celem konferencji jest podniesienie świadomości na temat gospodarowania zasobami wodnymi na terenie województwa pomorskiego, jej dostępności oraz czystości.

Organizatorami konferencji są Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział Gdańsk.

__________________________________________________________________________

Data wydarzenia: 22 marca 2024 roku

Miejsce: Sala Teatralna Domu Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

Udział w konferencji jest bezpłatny – obowiązuje rejestracja pod adresem: https://konferencje.gdansk.enot.pl/

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.03.2024 r.


PROGRAM 

Istnieje możliwość uczestnictwa online, za pośrednictwem platformy VMS.

 

_____________________________________________________________________

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wacław Tyborowski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Gdańsku

Barbara Mizerska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku

Izabela Petrol-Krauz – Nadzór Wodny w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wdne Wody Polskie

Ewa Wiśniewska – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sylwia Demczyńska – Zakład Projektowo Wykonawczy HABUD

Dariusz Jurek – Agromel Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

Sławomir Szymański – Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Marta Chudzicka – Zarząd Zlewni w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sabina Żaba – Zarząd Zlewni w Gdańsku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Waldemar Cezary Zieliński – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

Paulina Orłowska – Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

 

___________________________________________________________

BIURO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:


Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

ul. Rajska 6,  80-850 Gdańsk

tel. 58 321 84 84, kom. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl


PATRONAT HONOROWY:


 


 

*Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody