Po raz 23 Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości nagrodziła przedsiębiorstwa i instytucje, dla których jakość jest jednym z najważniejszych czynników, składających się na wartość przedsiębiorstwa.

Coroczne święto jakości zgromadziło w murach Domu Technika licznie przybyłych gości – przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego oraz reprezentantów władz lokalnych.

W pierwszej części spotkania odbyła się konferencja „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”, podczas której głos zabrali:

Ø  prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski – Wiceprzewodniczący kapituły Konkursu: „Kultura doskonałości”

Ø  dr Joanna Martusewicz – Prezes Zarządu fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: „Model doskonałości- wyzwania dla polskich przedsiębiorstw”

Ø  prof. dr hab. inż. Marek Roszak – Prezes Zarządu Polskiego Forum ISO 9000: „Kultura jakości – współczesne wyzwana”

Ø  dr n. med. Violetta Szycik – Prezes Zarządu Vivadental Sp. z o.o.: „Jakość w praktyce”

 

W drugiej części spotkania uhonorowano tegorocznych laureatów konkursu.

Kapituła Konkursu miała bardzo trudne zadanie, albowiem organizacje biorące udział w Konkursie prezentowały bardzo wysoki oraz wyrównany poziom kompleksowego zarządzania przez jakość. Ostatecznie wyłoniono 13 laureatów w sześciu kategoriach.

Po uhonorowaniu organizacji przez Kapitułę Konkursu nastąpiło wręczenie wyróżnień przyznanych przez:

Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdyni, Burmistrza Lęborka, Polski Rejestr Statków S.A., „Pracodawców Pomorza” oraz Prezesa Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

 

KATEGORIA MIKROORGANIZACJE:

Wyróżnienie – ASTRA Benedykt Karczewski


KATEGORIA: MAŁE ORGANIZACJE:

Złoty Laur Jakości – Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o.

Srebrny Laur Jakości – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Wyróżnienie – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

 

KATEGORIA: ŚREDNIE ORGANIZACJE:

Złoty Laur Jakości – Trec Nutrition Sp. z o.o.

Srebrny Laur Jakości – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”

Wyróżnienie – Optinav Sp. z o.o.

Wyróżnienie – Solwit S.A.


KATEGORIA: DUŻE ORGANIZACJE:

Srebrny Laur Jakości – Federal-Mogul Bimet S.A.


KATEGORIA: ORGANIZACJE PUBLICZNE:

Złoty Laur Jakości – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Srebrny Laur Jakości – Gdański Urząd Pracy

Srebrny Laur Jakości – III liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Wyróżnienie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy


KATEGORIA: NAGRODA INDYWIDUALNA:

Indywidualna Pomorska Nagroda Jakości im. Prof. Romualda Kolmana - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej


KATEGORIA: NAGRODA SPECJALNA:

Pomorska Nagroda Jakości im. Eugeniusza Murczkiewicza - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


WYRÓŻNIENIA:

Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego – Vivadental Sp. z o.o.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Wyróżnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego – Dellner Components Sp. z o.o.

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdyni – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Wyróżnienie Burmistrza Lęborka - Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL” Spółdzielnia Pracy, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o.,

Wyróżnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. – Solwit S.A.

Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” - NDI Sopot SA, Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL” Spółdzielnia Pracy oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Wyróżnienie Prezesa PR FSNT NOT w Gdańsku  - Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku


Podczas wydarzenia wręczono nagrody zwycięzcom II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych.

W kategorii prac inżynierskich:

nagrodę II°  w wysokości 1000 zł otrzymali Panowie Krzysztof Ludwiczak i Piotr Owoc za pracę pt.: Zaprojektowanie i wykonanie układu stabilizacji kuli na płaszczyźnie.

nagrodę I° w wysokości 2000 zł otrzymała Pani Zuzanna Zarach, za pracę pt.: Czujnik glukozy na bazie nanorurek TiO2 z nanocząsteczkami Au 


W kategorii prac magisterskich:

nagrodę II° w wysokości 1500 zł otrzymał Pan Piotr Korlak za pracę pt.: Analiza efektywności wykorzystania układu napędowego promu RoPax o pojemności brutto 46 000.

nagrodę I° w wysokości 3000 zł otrzymał Pan Mateusz Czyżniewski za pracę pt.: Wybrane metody odtwarzania stanu systemów dynamicznych;


Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Słupska

Patronat medialny: Radio Gdańsk, Problemy Jakości

Patronat medialny Gali: Trójmiasto.pl