PROF. DR HAB. LONGIN PASTUSIAK

Politolog, amerykanista, autor 600 publikacji naukowych, w tym ponad 70 książek. Studiował na Wydziale Dziennikarskim UW oraz na wydziałach stosunków międzynarodowych University of Virginia.

W latach 1963-1994 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie m.in. kierował Zakładem Krajów Ameryki Północnej;

W latach 1985-1988 prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, następnie (1988-1994) członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (1991-1994 wiceprezydent IPSA), w latach 1997-1998 rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Obecnie profesor w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. J.Giedroycia oraz w Akademii Finansów.

Poseł na Sejm RP (1991-2001), Marszałek Senatu RP w latach 2001-2005. Przewodniczący Stałej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.