Podczas spotkania głos zabiorą:

  •  mgr inż. Maciej Chilicki, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa  - Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej – instalacje elektryczne 

  • dr inż. Henryk Boryń, Stowarzyszenie Elektryków Polskich  - Oświetlenie awaryjne – aktualne przepisy i normy 

  •  mgr inż. Tadeusz Szmytke, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa  - Wymagania ppoż. w nowelizowanych Warunkach Technicznych – proponowane zmiany 

_____________________________________________________________________________________________________________

czwartek, 9 listopada 2017 r., godz. 12.00

Dom Technika w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala B


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 8.11.2017 r. za pośrednictwem serwisu Evenea klikając w link POTWIERDŹ UDZIAŁ


UDZIAŁ BEZPŁATNY