Podczas wizyty będą mieli Państwo okazję zapoznać się z procesem zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach eksploatowanych na terenie Zakładu. 


Zwiedzanie podzielone będzie na dwie części:

  • prezentacja, krótki film oraz rozmowa, 
  • zwiedzanie części terenu Zakładu Utylizacyjnego oraz sortowni. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Osoby zainteresowane proszone są przesłanie mailowego zgłoszenia na adres projekty@gdansk.enot.pl do dnia 16.11.2018 r.


_______________________________________________________________________________________

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnicy otrzymają:

  • Regulamin zwiedzania, 
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, 
  • Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NW, 
  • Oświadczenia RODO, 
  • Informację o godzinie i miejscu zbiórki. 

Dostarczenie powyższych wypełnionych dokumentów warunkuje udział w wizycie.


Serdecznie zapraszamy