Serdecznie zapraszamy do udziału w Europejskim forum Technologicznym, które odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 


Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.


Oprócz sesji plenarnych odbędą się cztery konferencje tematyczne:

  • Innowacyjna medycyna 
  • Przemysł 4.0, 
  • Od odpadów do zasobów 
  • Przyszłość transportu

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia dostępne są na stronie http://euroforum.iztech.pl/


Udział w Forum jest bezpłatny.