Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji naukowej pt. „Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu”.


Jest ona zaadresowana do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz do dyskusji służącej wzajemnemu doskonaleniu się na bazie najlepszych, dostępnych wzorców.


________________________________________________________________________


Termin konferencji zależny jest od sytuacji epidemicznej w kraju. Konferencja zostanie zrealizowana w roku 2021. Organizatorzy rozważają przeprowadzenie konferencji zdalnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

_________________________________________________________________________

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Instrumenty zarządzania jakością w opiece zdrowotnej (koncepcje, modele, systemy, metody i narzędzia zarządzania jakością)
 • Zdarzenia medyczne oraz ocena ryzyka i zarządzanie ciągłością działania w sytuacji kryzysu (procedury, metody, pomiar, wskaźniki, koszty jakości)

 • Miękkie aspekty zarządzania jakością w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta (kultura bezpieczeństwa pacjenta, „just culture” oraz „whistleblowing”, etyka i zaufanie, „patient engagement”)

  _______________________________________________________________________


  PUBLIKACJA


  Po konferencji zostanie wydana recenzowana monografia naukowa (w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW), w której znajdą się rozdziały, na które będą się składać opracowania zgłoszone do publikacji przez Uczestników, zgodnie z deklaracją podaną w formularzu zgłoszeń, pod warunkiem ich pozytywnej, wstępnej weryfikacji przez  Radę Programową. Monografia, po jej wydaniu, będzie dostępna w wersji on-line.


  W celu zapewnienia walorów naukowości publikacji, uczestnicy, przedstawiciele placówek leczniczych, jeśli będzie taka konieczność, przy opracowaniu tekstu rozdziału w monografii otrzymają wsparcie merytoryczne właściwego pracownika naukowego (co najmniej ze stopniem doktora).  Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o kontakt mailowy projekty@gdansk.enot.pl

  Nad merytoryczną stroną publikacji czuwa Pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Przewodnicząca Kapituły Pomorskiej Nagrody Jakości. Osoby zaproszone do współtworzenia monografii otrzymają stosowne informacje oraz instrukcje (terminy, formatka edytorska).

   

   

  Szczegółowy program Konferencji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa zostaną opublikowane wkrótce.

     BIURO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI:

  Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

  ul. Rajska 6,  80-850 Gdańsk

  tel. 58 321 84 84, kom. 731 731 224

  e-mail: projekty@gdansk.enot.pl