W dniach 13 – 14 września 2018 roku w Ośrodku VIS + MALVIS w Jastrzębiej Górze odbędzie się III konferencja szkoleniowa pt.: „Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków – w aspekcie nowelizacji Warunków Technicznych i wprowadzania do stosowania nowych norm” organizowana przez Oddział Gdański Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.W programie konferencji – m.in.:

  • dr inż. Paweł Sulik z tematem: „Bezpieczeństwo pożarowe szklanych fasad”, 
  • dr inż. Dariusz Ratajczak z tematem: „Zmiany w wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego”, 
  • dr inż. Grzegorz Kubicki z tematem: „Badania, analizy i wnioski przydatne w projektowaniu systemów wentylacji pożarowej”, 
  • mgr inż. Tadeusz Łozowski z tematem: „Sposoby korzystania z zasobów wody przeznaczonej do celów przeciwpożarowych – w tym wg nowej normy PN-B-02857:2017-04”
  • bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Ciszewski z tematem: „Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej w oparciu o nową specyfikację techniczną”, 
  • bryg. mgr inż. Edward Skiepko z tematem: „Zasady projektowania zasilania urządzeń przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu”


Przewiduje się udział firm wraz ze stoiskami oraz wykładami sponsorowanymi (decyduje kolejność zgłoszeń).


Karta zgłoszenia oraz program dostępne są na stronie http://www.sitp.gdansk.pl/2018/06/12/iii-konferencja-sitp-ogdanski-w-jastrzebiej-gorze/


Serdecznie zapraszamy  do udziału w Konferencji!