Szanowni Państwo,

Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Zarządzanie jakością w opiece medycznej. Dokąd zmierzamy? 


Konferencja odbędzie się w czwartek, 24 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w Domu Technika NOT w Gdańsku w Sali Teatralnej.


Wydarzenie jest kontynuacją zapoczątkowanych w IV kwartale 2016 roku spotkań, poświęconych zagadnieniom związanym z jakością w opiece medycznej. Pierwsza konferencja odbyła się w dniu 7 listopada 2016 roku, gromadząc szerokie gremium prelegentów i liczne grono słuchaczy.


Dyskusja na temat zarządzania jakością służyć ma identyfikacji problemów i wypracowaniu mechanizmów, które pozwolą na podniesienie jakości w opiece zdrowotnej, co w konsekwencji służyć ma zarówno poprawie realizacji świadczonych usług jak i zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta. Wierzymy, że to spotkanie przyniesie wymierne efekty.


Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Patronat medialny - Radio Gdańsk


Serdecznie zapraszamy do udziału!Udział w konferencji jest bezpłatny.

__________________________________________________________________________________________________

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 21 stycznia 2019 r. na adres projekty@gdansk.enot.pl