Ogólnopolski Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT był organizowany przed laty. Uchwałą Rady Krajowej FSNT-NOT w 2010 r. został wznowiony po 12 letniej przerwie. Zgodnie z Regulaminem Konkurs jest organizowany, co 2 lata i w tym roku.

Konkurs jest organizowany dwuetapowo:

  • I etap - eliminacje przeprowadzają Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT (na terenie województwa pomorskiego -  Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku)
  • II etap - finał, eliminacje przeprowadza Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.  Konkurs adresowany jest do autorów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo - badawczych, a także zespołów osób, złożonych z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów.


Konkurs ten ma na celu wyróżnianie i promowanie twórców innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz przedsiębiorstw i uczelni wyższych, działających na terenie Pomorza, które dbają o wdrażanie nowych technologii, a tym samym innowacyjność gospodarki.


Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.


Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.Kontakt:

Paulina Orłowska

tel. 731 224 224 

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl