Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), liceów i techników.


Celem Konkursu jest:

  • kształcenie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce,  
  • rozwój pomysłowości i zaradności, 
  • rozwój wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu w momencie konieczności przekwalifikowania się, 
  • rozwój wyobraźni, spostrzegawczości,  
  • wyczulenie na potrzeby rynku (nowe produkty, usługi), 
  • zdobywanie i rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 

"Młody innowator" polega na stworzeniu innowacyjnego projektu, wynalazku, modelu lub makiety. Proponowana innowacja powinna być przestawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.


XVII edycja Ogólnopolskiego Konkurs MŁODY INNOWATOR w roku szkolnym 2023/2024 INFORMACJEKontakt:

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl