Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie „Młody Innowator”.


Celem Konkursu jest rozwijanie twórczego myślenia, kształcenie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce oraz zdobywanie umiejętności pracy w zespole u dzieci i młodzieży.


Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. 


Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.


________________________________________________________________________________________________________________

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2018 r.

Najlepsze prace wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybrane w szkole prace należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk - do 10 marca 2018 r.


II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 31 marca 2018 r.

Wyboru najlepszych prac dokona Pomorska Komisja Konkursu Młody Innowator.


III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 10 maja 2018 r.

Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.


Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.Kontakt:

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

email: projekty@gdansk.enot.pl