Z województwa pomorskiego do zawodów przystąpiło 55 osób. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadanie z zastosowania informatyki w technice lub zadanie optymalizacyjne, zaś w drugiej 2 spośród 3 zadań w wybranej uprzednio grupie tematycznej (machaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej). Lista osób zaproponowanych przez Pomorski Komitet Okręgowy OWT w Gdańsku do zawodów III stopnia (ogólnopolskich) będzie znana pod koniec stycznia br.