Spośród 7 915 uczniów reprezentujących 407 szkół ponadpodstawowych, którzy w październiku ubr. przystąpili do zawodów szkolnych, Komitet Główny OWT, w toku trzystopniowych eliminacji wyłonił

30 laureatów. 18 w grupie mechaniczno-budowlanej i 12 w grupie elektryczno-elektronicznej.


Co ciekawe, w grupie mechaniczno-budowlanej aż 15 laureatów to uczniowie liceów ogólnokształcących. Tylko trzech reprezentuje technika, na dodatek jeden z nich technikum z Zespołu Szkół … Elektrycznych !

Odwrotnie jest natomiast w grupie elektryczno-elektronicznej. Tu tylko jeden laureat, ale za to I lokaty, jest uczniem liceum, natomiast wszyscy pozostali reprezentują szkoły techniczne.


W obu grupach tematycznych laureaci I lokaty powtórzyli ubiegłoroczny sukces. Kolejny, bo prowadzony od samego początku spis laureatów, otwiera z numerem 875 uczeń Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, MACIEJ PROCYK. To nie tylko podwójny laureat OWT, ale także laureat Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej, zdobywca Złotego Indeksu AGH w Krakowie, finalista Olimpiady Fizycznej i laureat kujawsko-pomorskiego konkursu z fizyki. Chce studiować fizykę lub informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. I koniecznie trzeba dodać, że jego opiekunami byli panowie Mariusz KAMIŃSKI i Maciej WIŚNIEWSKI.

 

Laureat I lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej, także ubiegłoroczny laureat 43 OWT Michał Szaknis kończy w tym roku LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Laureat też chce się wybrać na informatykę ale na Politechnice Warszawskiej. Jego opiekunem, któremu zawdzięcza sukces w Olimpiadzie jest pan Mirosław GUTOWSKI.  


Warto natomiast bliżej poznać laureatów II lokaty w grupie mechaniczno-budowlanej. Jest ich dwoje z tą samą ilością zdobytych w zawodach finałowych punktów. Dwoje, bo laureatką jest dziewczyna, jedna z 7 finalistek z Gdańska, uczennica dopiero II klasy słynnego XIII LO w Szczecinie, Natalia DZIADOSZ. Laureatka chce w przyszłości studiować na Politechnice Warszawskiej. 


Drugim laureatem II lokaty jest … zdobywca I lokaty w tegorocznej 67 Olimpiadzie Fizycznej, także zdobywca I lokaty w XX Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, a także ubiegłoroczny laureat XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej Łukasz Białas. Laureat jest również uczniem szczecińskiego XIII LO. Jego sukces jest tym bardziej godny podkreślenia, iż startował tego samego dnia w finałach Olimpiady Fizycznej i Wiedzy Technicznej ! Jak widać nie przeszkodziło to mu w podwójnym sukcesie !

I koniecznie trzeba dodać, że opiekunem tych dwojga, a także kilku innych laureatów i finalistów tej i innych olimpiad jest profesor oświaty, Nauczyciel Roku, pan Marek GOLKA. 


Niemal o każdym z pozostałych laureatów można napisać kilka podobnych zdań. Multiolimpijczycy, laureaci konkursów i turniejów z różnych dyscyplin wiedzy. Wielu jest aktywnych w różnych formach działalności publicznej. Jest wśród nich strażak z OSP, harcerz i lotnik z Aeroklubu.


Janusz M. Kowalski

Z-ca kierownika KG OWT


Lista Laureatów XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej w załączeniu.