Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo 

  • etap I - zawody szkolne
  • etap II - zawody wojewódzkie
  • etap III - zawody ogólnopolskie
w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej. 

Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.


Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.

finaliści i laureaci centralnego stopnia Olimpiady mają prawo do przyjęcia na wybrane kierunki studiów bez postępowania kwalifikacyjnego w najlepszych uczelniach technicznych w Polsce.


Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych w szczególnie: trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników interesujących się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.


49 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2022/2023 INFORMACJE


Kontakt - Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT w Gdańsku

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl

Szczegółowe informacje: owt.enot.pl
___________________________________________________________________________________________

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana jako olimpiada tematyczna, której laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915. z późn. zm.)  zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.