Pomorski Komitet Okręgowy OWT w Gdańsku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się kolejna - 45 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2018/2019.


Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.


OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.


Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.


W województwie pomorskim Olimpiada organizowana jest pod patronatem honorowym Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

_____________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenie udziału w OWT oraz zapotrzebowanie ilościowe na testy I etapu Olimpiady prosimy przesyłać do dnia 10 października 2018 r. na adres projekty@gdansk.enot.pl

Terminarz:

  • zawody I stopnia (szkolne) 19 października 2018 roku (piątek), 
  • zawody II stopnia (okręgowe) 8 stycznia 2019 roku (wtorek), 
  • zawody III stopnia (centralne) 12 – 14 kwietnia 2019 roku (weekend). 


Kontakt:

Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT w Gdańsku

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.plOlimpiada Wiedzy Technicznej jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.