Pomorski Komitet Okręgowy OWT w Gdańsku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się kolejna - 44 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2017/2018.

Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.


_____________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenie udziału w OWT oraz zapotrzebowanie ilościowe na testy I etapu Olimpiady prosimy przesyłać do dnia 11 października 2017 r. na adres projekty@gdansk.enot.pl


Terminarz:

  • Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) odbędą się w piątek, 20 października 2017 r.
  • zawody II stopnia eliminacje (okręgowe) odbędą się w piątek, 5 stycznia 2018 r.
  • Zawody III stopnia (finały centralne) odbędą się w dniach 6 – 8 kwietnia 2018 r.


Kontakt:

Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT w Gdańsku

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl